Hakkımda

Uzman Halk Sağlığı Hemşiresi / İlk Yardım Eğitmeni

 

Doğum : 1980 - İzmir

Eğitim: Yüksek Lisans

Uyruk : TC

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Pedagojik Formasyon İstanbul Üniversitesi- Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (2016-2017)

Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (2013 – 2016)

Tez Konusu: Sağlığa Yönelik Sosyal Sorumluluk Programının Ergenlerin Sağlık Algısı, Özgeci ve Empatik Becerilerine Etkisi

Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyoloji (2012 – 2016)

Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HYO, Hemşirelik (1998-2002)

Lise Nazilli Lisesi, Aydın Fen – Matematik Bölümü

Ortaöğretim Mehmet Akif Ersoy Lisesi, İzmir

 

Bilgisayar Bilgileri: Microsoft Ofis Programları

 

İŞ DENEYİMLERİ

Açı Okulları - Okul Hemşireliği ( 2007 – )

Açı Lisesi - Sosyal Sorumluluk Dersi Öğretmenliği (2014 – )

Vira Akademi - İlk Yardım Eğitmenliği ( 2016 - )

Holsem İş Sağlığı ve Güvenliği - İş Sağlığı Hemşireliği

Halk Eğitim Müdürlüğü - Hijyen Eğitmenliği

Bora Sürücü Kursu - İlkyardım Dersi Öğretmenliği (2012 – 2014)

Florence Nightingale Hastanesi - Hemşire (Kardiyoloji (Çocuk – Yetişkin) – Ortopedi ) (2002-2007)

ARTA Reklam Tanıtım - Proje Yöneticisi (1999 - 2002)

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 

2018 – ŞENGEL, A, GÜR, K. (2018). Effects of theSocial Responsibility for Health’ program on adolescents' empathic skills, altruistic and health perception. Marmara Medical Journal, 31 (1), 6-11. DOI: 10.5472/marumj.371278

 

2018 – GÜR, K. EROL, S, ŞENGEL, A (2018). Stress Perception and Stress Management for Blue-Collar Employees Presenting Support-Service. step. 2018 • cilt volume 27  sayı issue 2  133-138

 

2017 – 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi ( II. Eurasian Congress On Positive Psychology) – İstanbul - Mayıs

Sözel bildiri: Özel Bir Lisede Sosyal Sorumluluk Projelerinde Çalışan Ergenlerin Yardımseverlik Tutumlarının İncelenmesi, Ayşe Şengel

 

2016 -International Conference on Research in Education and Science (ICRES)– Muğla - Mayıs

Sözel bildiri: Effects of "The Social Responsibility for Health" Program on Health Perception, Altruistic and Empathic Skills of The Adolescents, Ayşe Şengel, Kamer Gür

 

2016 – Diyabetli Çocuklar Vakfı DİYAÇEV Çalıştayı - Koç Ün. – İstanbul

 

2016 - 6th International FOHNEU Kongress New Occupational Health Horizons Rotterdam, The Netherlands - March

Sözel bildiri: Cleaning Industry Employees' Perception of Health and Health Responsibilities, Saime Erol, Kamer Gür, Ayşe Şengel

Poster bildiri: Perception of Stress and Stress Management among the Front Liners at a Private Company, Kamer Gür, Saime Erol, Ayşe Şengel

 

2015 - 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi - Ege Ün. - İzmir – Haziran

Poster bildiri: Bir Özel İlköğretim Okulunda İstemsiz Yaralanmalar Ve Okul Devamsızlığı: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma - Ayşe Şengel, Kamer Gür

 

2014 - Halk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı - Erciyes Ün. – Kayseri

 

2013 – 4. Ulusal Pediatri Kongresi – Adıyaman – Mayıs

Poster bildiri: Kronik Hastalığı Olan Çocukların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi – Sevil Karayel, Tuğba Kazancı, Hande Ekici, Nadire Ercan, Nurcan Kolaç, Ayşe Şengel

 

2010 - 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu - Mersin Ün. – Mersin

 

DAVET EDİLDİĞİ SEMİNERLER

*  Hemşirelikte Kariyer Planlama Konferansı - 2016

İst. Ün. Florence Nightingale Mezunlar Derneği – İstanbul

Konu: Okul Sağlığı Hemşireliği ve Türkiye’deki Durumu

*  Hemşirelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Forum - 2011

İst. Ün. Florence Nightingale Mezunlar Derneği – İstanbul

Konu: Okul Sağlığı Hemşireliği ve Türkiye’deki Durumu

*  Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi – Okul Hemşireliği ve Ülkemizdeki Durumu

o İst. Ün. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

o Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens.

o Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens.

o Haliç Üniversitesi

o Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Bilimleri Ens.

 

KATILDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

*  Girişimciler için Yaratıcılık o Üsküdar Üniversitesi - İstanbul – 2017

*  I. Ulusal Duyarlılık Konferansı o Sabancı Üniversitesi – İstanbul – 2017

*  Beyin Temelli Öğrenme o Sabancı Üniversitesi – İstanbul – 2017

*  İlk Yardım Eğitmenliği o Vira Akademi - İstanbul – 2016

*  Afet Öncesi – Sırası – Sonrası Arama Kurtarma o Marmara Arama Kurtarma – İstanbul - 2016

*  İş Yeri Hemşireliği o Hasan Kalyoncu Ün. – İris Akademi – İstanbul - 2015

*  Omaha Günleri-1: Hemşirelik Bilişiminde Bir Öncü: Karen S. Martin o İst. Ün. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi – İstanbul - 2013

*  Diksiyon ve Beden Dili o Can Gürzap – DİALOG İletişim – İstanbul - 2013

*  Psikodrama ve Kohezyon o Deniz Altınay – Açı Okulları – İstanbul - 2008

*  İstanbul’un Tarihi o Butik Tur - 2008

*  Emercency Management Training Program o AKUT - İstanbul - 2007

*  Zaman Yönetimi o Key Tanıtım - 2006

*  CPR o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul - 2006

*  Konjenital Kalp Hemşireliği o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul – 2006

*  Anksiyetesi Olan Hastaya Yaklaşım o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul – 2006

*  Sağlık Psikolojisi - Davranış Bilimleri o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul – 2006

*  Deontoloji ve Tıp Tarihi Etiği o İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ – İstanbul – 2005

*  Çocuk Hastalara Yaklaşım o İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ABD – İstanbul – 2005

*  HOSPİZ o Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi – İstanbul - 2005

*  Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulaması: Çocuklarda Acı ve Üzüntünün Önlenmesi o Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi – İstanbul - 2005

*  Stresle Başa Çıkma Yöntemleri o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul – 2005

*  ISO 9000 o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul – 2002

*  Hizmet İçi Eğitim Programı o Florence Nightingale Hastanesi – İstanbul – 2002

*  Müşteri İlişkileri / Satış Teknikleri o Ata Online Menkul Değerler A.Ş. – İstanbul – 2001

 

ÜYESİ BULUNDUĞU DERNEKLER

 

Türk Hemşireler Derneği

Florence Nightingale Mezunlar Derneği

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

HASUDER

Hayata Renk Ver Derneği

Eğitim Gönülleri Vakfı

Mutluluğun Adresi Derneği

Anne Meclisi Derneği

İlgi Alanları Sosyal Sorumluluk Projeleri – Kitap – Seyahat

Sağlıklı Yaşam